Loading…
NLVMUG UserCon has ended
Tuesday, March 20 • 10:55 - 11:15
Het NORA zoneringsmodel geïmplementeerd met VMware NSX

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Het NORA zoneringsmodel geïmplementeerd met VMware NSX
Ronald van Vugt

Video:

https://youtu.be/WMXA8zTQiuI

Download presentatie:

PDF

Dexter 29

De Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (NORA) bevat beleidskaders, principes, standaarden, bouwstenen en een begrippenkader. Het basismodel van zonering is een belangrijk beschouwingsmodel van NORA en beschrijft een model om risico's te isoleren zodat bedreigingen en incidenten uit een zone niet kunnen doorwerken in de andere zone. Een theoretisch model zal uiteindelijk praktisch geïmplementeerd moeten worden om het daadwerkelijk te gebruiken binnen een infrastructuur. VMware NSX is een van de middelen die een architect tot zijn beschikking staat om het zoneringsmodel te implementeren. In deze presentatie ga ik in op het NORA zoneringsmodel en hoe dit model geïmplementeerd kan worden binnen VMware NSX.


Tuesday March 20, 2018 10:55 - 11:15
Dexter 30 1931 Congrescentum 's Hertogenbosch